top of page

   Vi bruker bare en av mest kostbare krystallene i verden

Det å eie en av våre krystall lamper kan sammenliknes med det å eie sølvbestikk.

Prisen som er oppgitt er det du betaler. Ingen andre kostnader.

bottom of page